Мэдээ мэдээл 

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2023.01.31

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2023.01.26

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2023.01.26

АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.20

АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.20

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

2023.01.17

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

2023.01.17

Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2023.01.17

Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2023.01.17

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2023.01.17

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2023.01.17

Түвшинширээ сумын төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /2022 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар/

2023.01.16

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.04

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.04

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.12.30

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.12.30

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.12.09

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.12.09

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.11.28

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.11.28
Түвшинширээ сум Цаг агаар

» Сайтын нийт хандалт - 1181