Мэдээ мэдээл 

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.05.02

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.05.02

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БҮЖГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД БҮЖГИЙН БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2022.04.18

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БҮЖГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД БҮЖГИЙН БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2022.04.18

Өгөөмөр багийн танилцуулга

2022.04.13

ЖОЛООЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2022.04.02

ЖОЛООЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2022.04.02

Төрийн үйлчилгээний операторын систем (https://operator.e-mongolia.mn/)-ээр үзүүлсэн үйлчилгээний тайлан

2022.04.01

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.03.28

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.03.28

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.03.28

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.03.28

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ А ЗАХИРАМЖУУД А/12-А/23

2022.03.28

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.03.28

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.03.28

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ А ЗАХИРАМЖУУД А/01-А/11

2022.03.27

Түвшинширээ сумын төрийн байгууллагууд, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2022.03.25

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.03.01

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.03.01

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2022.01.31
Түвшинширээ сум Цаг агаар

» Сайтын нийт хандалт - 743